Vergaderingen

 

  •  

Reizen

 

Jongveeshow

 

Zaterdag 15 september 2018 

 

 

Info

Lidgeld Studieclub Westhoek Holsteins 2019

 

Lidgeld 60 €.

Over te schrijven op BE16 0012 3837 73-74

Graag een mailtje naar info@whh.be bij betaling.

Europese Jonge Fokkersschool in Battice

 

De Europese School voor Jonge Fokkers (European Young Breeders School E.Y.B.S.) : Een niet te missen internationaal evenement !

Ook een team van jonge deelnemers gesponsord door WHH is aanwezig deze jongeren met een passie voor melkvee hebben al meestal de eerste stappen gezet in de ring met hun kalfje op onze verschillende jongveeshows door de jaren geen.

Wij wensen hen dan ook veel succes op dit mooi evenement te Battice waar ze ongetwijfelt veel zullen opsteken.

 

Volg het gebeuren via deze links ;

 

Europese jonge fokkerschool 

 

https://www.facebook.com/eybs.eu

 

 


Welke biociden mag je gebruiken en welke procedure moet je volgen?

 

Iedere verkoper en/of gebruiker van biociden die opgenomen zijn in het gesloten circuit sinds 20 mei 2016, is verplicht zich online te registreren. Ook landbouwers zijn gebruikers van deze producten, maar wat houdt dit concreet in? Hoe herken je biociden en voor welke doel mogen ze gebruikt worden?

 

Lees hier...


Gras verslaat importsoja als eiwitbron in veevoeder

 

Niet overzeese soja maar wel lokaal geteeld gras en ander ruwvoeder is de belangrijkste bron (45%) van eiwitten voor Europees vee. Door ruwvoeder voor het eerst mee te rekenen, heeft de Europese Commissie de eiwitbalans van de veehouderij juister kunnen becijferen. Gras en maïs produceren landbouwers volledig zelf. Ook voor granen, koolzaad(schroot) en eiwitrijke gewassen zoals veldbonen en lupinen is Europa nagenoeg volledig zelfvoorzienend. De voedings- en biobrandstofindustrie leveren via hun reststromen een belangrijke bijdrage aan de eiwitbalans. Van de 85 miljoen ton ruw eiwit in diervoeding komt zodoende 79 procent uit Europa. Voor sojameel – 13 van die 85 miljoen ton – is de sector grotendeels aangewezen op import uit Noord- of Zuid-Amerika.

 

Lees hier...


Livestream European championchip Libramont

 

volg hier het kampioenschap


"Enkel landbouw wordt gevraagd minder te produceren"

 

Het is heel merkwaardig dat we van de landbouwsector vragen om de vleesproductie te reduceren, terwijl minder produceren van geen enkele andere economische sector wordt verwacht. ArcelorMittal stoot alleen al met zijn fabriek in Gent meer CO2 uit dan de totale landbouwsector, terwijl ik nog nooit gehoord heb dat we de productie van ArcelorMittal moeten reduceren.” Dat zei Joris Relaes, administrateur-generaal van ILVO, tijdens een hoorzitting in de commissie Landbouw van het Vlaams Parlement over duurzame en betaalbare productie van gezond voedsel.

 

Lees hier...


Belgische zuivel verenigt zich onder de naam MilkBE

 

Melkveehouders en zuivelondernemingen in België hebben zich sinds 18 maart verenigd in een bracheorganisatie. Onder de naam MilkBE formaliseren en versterken ze de al bestaande samenwerking en zoeken de partijen samen naar antwoorden op maatschappelijke vraagstukken.

 

Lees hier...


Colruyt biedt Inex-leveranciers langetermijncontract van 34,76 cent per liter melk

 

Lees hier...


Francesco: boeren, laat van jezelf geen zondebok maken, maar een trekpaard in strijd om het klimaat!

 

Het meest gebruikte (en misbruikte) woord in 2019 kennen we nu al: ‘Klimaat’. Een term vaak ijdel uitgesproken door zelfverklaarde wereldverbeteraars en – gelukkig! – ook door mensen die het echt goed menen. Het is die laatste categorie die zich zelden bezondigt aan de polarisatie van het debat. Halve waarheden, hele leugens… het ganse gamma retorische trucs wordt bovengehaald voor het goede doel. En zoals steeds wordt ook het geliefkoosde manoeuvre druk gebezigd: zoek een zondebok! Of in dit geval: een zonde-stier!

 

Lees hier...


Drogestofgehalte ruwvoer vaststellen met airfryer

 

Het drogestofgehalte van ruwvoer is heel eenvoudig en snel vast te stellen met een heteluchtfriteuse, oftewel een airfryer. Top Agrar sloeg aan het kokkerellen.

 

Lees hier...


Ontwerp MAP 6

 

In uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn (91/676/EEG) heeft de Vlaamse overheid een ontwerp-mestactieprogramma (MAP 6) opgesteld voor de periode 2019-2022.
Het mestactieprogramma omvat maatregelen om de verontreiniging van oppervlakte- en grondwater door nitraten uit agrarische bronnen te verminderen en verdere verontreiniging te voorkomen. Het openbaar onderzoek over het ontwerp-MAP 6 loopt van 24 december 2018 tot en met 21 februari 2019.

 

Lees hier...


Albert Heijn trapt op zere tenen met spotgoedkope melk

 

Albert Heijn wou zich in de gunst van de Belgische consument werken door de drinkkartons melk af te prijzen. In plaats daarvan krijgt de retailer nu boze landbouworganisaties over zich heen. Zij pikken het niet dat halfvolle melk aangeboden wordt voor een prikje (55 eurocent per liter). De marktconjunctuur rechtvaardigt die prijsdaling niet. Bovendien zijn er allerhande duurzaamheidsinitiatieven waarmee melkveehouders en zuivelfabrikanten willen inspelen op de eisen van retailers en verwachtingen van consumenten. Omgekeerd verwachten organisaties als het Algemeen Boerensyndicaat en Boerenbond dat er dan ook aandacht is voor economische duurzaamheid in de relatie producent-afnemer.

 

Lees hier...


Zuivelsector kiest vlucht vooruit inzake duurzaamheid

 

Een mooi geïllustreerde brochure van 55 bladzijden, een symposium in het Vlaams Parlement en een voorbeeldboerderij die opgevoerd wordt in de Vlaamse pers: het was duidelijk dat de zuivelsector iets te vieren had in november. “Het beste recept tegen ongenuanceerde berichtgeving is proactief communiceren”, weet Vlaams landbouwminister Joke Schauvliege. En dat doen de melkveehouders en hun afnemers, op een onderbouwde manier bovendien. Om aan de buitenwereld te kunnen tonen dat duurzaamheid in het DNA van de sector zit, houden melkveehouders via de certificering voor de IKM-kwaliteitsstandaard bij welke inspanningen ze in dat verband doen.

 

Lees hier...


Koba 219 prolongeert goud op de HHH-show in Zwolle

 

Bons-Holsteins Koba 219 heeft het algemeen kampioenschap van de HHH-show gewonnen. De Lauthoritydochter van Nico en Lianne Bons uit Ottoland prolongeert daarmee haar titel van 2017.

 

Lees hier...


Heerenbrink Truus 4 verovert dagzege roodbont op HHH-show

 

Het Duitse jurylid Cord Hormann toonde zich bijzonder gecharmeerd van het sterke frame en de lange uier van de Big Appledochter van Jan, Irma en Thomas Steegink uit Okkenbroek. ‘Het kiezen van de algemeen kampioene was misschien wel de gemakkelijkste beslissing vandaag’, zo onderstreepte hij de voorsprong die middenklaskampioene Truus had ten opzichte van de concurrentie.

 

Lees hier...


VLOG: kanttekeningen,kritiek en zorgen

 

VLOG lijkt een succesverhaal. De Duitse markt is volledig om en ook Nederland en België storten zich op deze GMO-vrije melkstroom. Voerfabrikanten prepareren hun voerfabrieken en melkverwerkers werven actief leveranciers.

Maar er zijn ook zorgen, en die zijn behoorlijk.

 

Lees hier...


Bas Engelen Ki Samen onverwacht overleden op 72 jarige leeftijd

 

Gisteren, dinsdag 11 september 2018, is mede-oprichter en eigenaar van K.I. SAMEN, Bas Engelen, zeer onverwacht overleden.
Hij is 72 jaar oud geworden. Bas is plotseling gestorven aan een hartinfarct. K.I. SAMEN en Melkveebedrijf Grashoek rouwen om hem.

 

Bericht overlijden Bas Engelen


Pieter Verstraete vierde in competitie Jongefokkerschool Battice

 

Pieter Verstraete van het Vlaamse team Westhoek Holsteins is afgelopen weekend als vierde geëindigd in de eindstrijd van de Jongefokkersschool in Battice. Thomas Prent was met een negende plaats de beste Nederlander.

 

 Lees hier...

 


“Geen polarisatie op de kap van de rundveehouderij“

 

“De vraag naar de omvang van de veestapel in Vlaanderen is pertinent, maar maak er geen symbooldossier van.” Vlaams Volksvertegenwoordiger Francesco Vanderjeugd (Open Vld) pleit voor een genuanceerde benadering, die gebaseerd wordt op correcte facts & figures.

 

Lees hier...


Oprichting van centraal meldpunt voor melding van “Scherp ins”

 

Het probleem van zwerfvuil (blikjes, metaal, plastic, …) in onze omgeving kent iedereen. Zeker de landbouwsector ondervindt hiervan de gevolgen (zwerfafval op weiden, …). Daarnaast wordt de veeteeltsector geconfronteerd met het specifiek probleem van “scherp in”. Het probleem ontstaat wanneer er blik of andere scherpe voorwerpen verhakseld worden bij de productie van ruwvoeder voor het rundvee (in hoofdzaak gras en maïs).

Een recente studie van de Universiteit van Wageningen toont aan dat in Vlaanderen jaarlijks meer dan 5000 koeien ziek worden door zwerfafval. Om een beter zicht te krijgen van de economische impact van dit probleem, richt het Departement Landbouw en Visserij een centraal meldpunt op.

 

Lees hier...


Fotoserie: sfeerreportage Vlaamse Koeparade

 

Bekijk hier...


Dairy Sale Agro Expo

 

Bezichtigen veilingdieren vanaf 18u00 Zaterdag 27 januari 2018.

Start veiling: 20u00 Zaterdag 27 januari 2018

 

Cataloog Dairy Sale2 018


Natuurbeweging in ongelijk gesteld over poldergrasland

 

Toen de Vlaamse regering in het najaar van 2015 voorzag in een betere bescherming van de kustpoldergraslanden, was de manier waarop niet naar de zin van de natuurbeweging. Zij vormden een ‘Polderfront’ en vochten de beslissing aan, omdat volgens hen meer poldergraslanden dan de afgebakende 8.037 hectare bescherming verdienden maar vooral ook omdat de landbouwregelgeving niet zou volstaan als beschermingsregime voor de poldergraslanden buiten natuurgebied. De rechtbank van eerste aanleg in Brussel boog zich over de kwestie, en ziet geen graten in het verschil in behandeling van graslanden naargelang hun ligging in natuur- of in landbouwgebied.

 

Lees hier...


Van overvolle melkpoederstocks is EU noch boer gediend

 

Vorig jaar is de melkveehouderij overeind gekrabbeld maar veel tijd om de financiële putten uit 2016 te vullen, was bedrijven niet gegund. Vanaf september kwam de zuivelmarkt weer onder druk te staan en sindsdien gaat de melkprijs gestaag onderaf. Wie de 12.600 ton melkpoeder drie paletten hoog gestapeld ziet liggen bij Vincent Logistics in Herstal krijgt het gevoel dat 2018 opnieuw een heel moeilijk jaar wordt. De depot in Herstal is maar één van de zeven locaties in Wallonië waar er melkpoeder opgeslagen wordt. In heel Europa ligt nog 380.000 ton te wachten op een koper. De tijd tikt want melkpoeder is niet eindeloos houdbaar. De European Milk Board hoopt dat de EU het probleem (= overproductie) in de toekomst bij de bron aanpakt.

 

Lees hier...


Melkveehouderij heeft goed jaar achter de rug

 

Met een gemiddelde melkprijs van 36,5 euro per 100 liter melk is 2017 een veel beter melkjaar geworden dan 2015 en 2016. De melkprijs lag afgelopen jaar 4,5 euro boven het meerjarig gemiddelde en 8,5 euro boven het gemiddelde van 2016. “Op papier zal er bij de meeste melkveebedrijven geld verdiend zijn”, klinkt het bij adviesbureau Liba, “maar waar reserves werden opgebouwd, zijn die in heel wat gevallen gebruikt om de liquiditeitstekorten van 2015 en 2016 aan te vullen.”

 

Lees hier...


 

 

Met de steun van ELFPO

www.vlaanderen.be/pdpo

Copyright © 2019 Westhoek Holsteins. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.