Vergaderingen

 

 

 

 

Reizen

Jongveeshow

 

Zaterdag 15 september 2018 

 

 

Info

Lidgeld Studieclub Westhoek Holsteins 2016

 

Lidgeld 60 €.

Over te schrijven op BE16 0012 3837 73-74

Graag een mailtje naar info@whh.be bij betaling.

EU wenst een georganiseerde landbouwer

Er heeft zich in Europa nieuw beleid ontwikkeld. Maak boeren duidelijk dat ze zich kunnen verenigen in grote producentenorganisaties die hen een gelijkere partner maken van handel, verwerkers en retailers die hun producten afnemen.

Lees hier


GENETISCHE EVALUATIE STIEREN (GES)

De stichting Genetische Evaluatie Stieren heeft als kerntaak om betrouwbare fokwaarden voor stieren in Nederland en Vlaanderen te publiceren  Fokwaarden worden berekend en gepubliceerd voor productie-, exterieur-,duurzaamheids- en gezondheidskenmerken.            

Voor de berekening van de fokwaarden wordt gebruik gemaakt van gegevens verzameld op koeien in Nederland en Vlaanderen.            

Voor buitenlandse stieren met onvoldoende dochters in Nederland en Vlaanderen worden de beschikbare Interbull fokwaarden gepubliceerd .

Er is een link aangemaakt onder fokkerij bij interessante links op onze site.

Bekijk hier...


Vijf maatregelen verdelen crisissteun onder veehouders

In het ledenblad van Boerenbond dat op donderdag in de bus valt, schrijft voorzitter Sonja De Becker dat er in Vlaanderen nog steeds geen duidelijkheid is over de besteding van de Europese crisisenveloppe. Het gaat om een bedrag van 6,9 miljoen euro dat door Vlaams landbouwminister Joke Schauvliege verhoogd werd zodat in totaal 10 miljoen euro beschikbaar is voor de sectoren in nood. Toeval of niet, diezelfde dag deelt de minister mee dat na overleg met de landbouworganisaties beslist is om vijf maatregelen aan te melden bij de Europese Commissie. De verdeelsleutel zit vernuftiger in elkaar dan gewoon elke veehouder een paar honderd euro gunnen.

Lees hier...


Verkoop melkpoeder uit interventie komt te vroeg

De Europese Commissie gaat vanaf vrijdag de procedure opstarten om een klein deel van de gestockeerde magere melkpoeder op de markt te brengen. Belgisch minister van Landbouw, Willy Borsus, vindt dit echter "nog veel te vroeg" en "gevaarlijk" want het marktherstel is nog pril. Hij betreurt dat de kwestie niet werd besproken op de Landbouwraad van 15 november. De Commissie verzekert intussen dat de verkoop van melkpoeder "niet tegen om het even welke prijs zal gebeuren" en dat een evenwicht op de markt "de absolute prioriteit blijft".

Lees hier...


Europees zuivelpakket versterkt de positie van de zuivelproducenten in de toeleveringsketen

De Europese Commissie heeft vandaag het tweede verslag gepubliceerd over de werking van het zogenoemde zuivelpakket, een reeks maatregelen die in 2012 zijn genomen om de positie van de Europese zuivelproducenten in de toeleveringsketen te versterken.

Lees hier...


Eurotier 2016

http://www.mechaman.nl/veehouderij-techniek/2016/11/22/eurotier-2016-hartmann-instrooier-zakt-tussen-de-koeien/

http://www.mechaman.nl/veehouderij-techniek/2016/11/21/eurotier-2016-gea-heeft-nu-ook-een-voerschuif/

http://www.mechaman.nl/veehouderij-techniek/2016/11/21/eurotier-2016-joz-heeft-meadowfloor-schuif-klaar/

http://www.mechaman.nl/veehouderij-techniek/2016/11/18/eurotier-2016-quality-time-van-kuhn-system-tks/

http://www.mechaman.nl/veehouderij-techniek/2016/11/14/eurotier-2016-peecon-toont-xyz-247-automatisch-voersysteem/

http://www.mechaman.nl/veehouderij-techniek/2016/11/07/nieuwe-sac-melkrobot-te-zien-op-eurotier/


Kalveren kunnen zindelijk worden

Als je ze lang genoeg traint, kunnen kalveren zindelijk worden en op één vaste plaats hun behoefte doen. Dat ondervonden onderzoekers van de Universiteit van Brits Columbia, zo meldt Research Reports.

Lees hier...


Chevrolet, Doorman en McCutchen met dochtergroep op HHH-show

Lees hier...


Zuivelmarkt schrikt van aankondiging stockverkoop

De Europese Commissie wil een begin maken met de verkoop van magere melkpoeder uit de interventievoorraden, weet Boerderij. Als reden geeft de Commissie dat ze “oververhitting van de markt” wil voorkomen. Het voorstel heeft alom tot verbazing geleid, en tot onbegrip, want zeer weinigen buiten de Commissie zien al enig teken van oververhitting in de markt voor magere melkpoeder. Sterker nog, sinds de bekendmaking van het voornemen is in Europa geen kilo magere melkpoeder meer verkocht, stelt een woordvoerder bij de Europese zuivelkoepel EDA. “De markt wacht nu af.”

Lees hier...


Melkveehouders in protest op social media tegen vrijgeven quota

Het lijkt de omgekeerde wereld. Boeren sturen via sociale media momenteel boze videoboodschappen aan staatssecretaris van Economische Zaken Van Dam waarin ze hem smeken om strengere regels. Met amper ingehouden woede trekt melkveehouder Geert Stevens (37) uit Holten voor de camera zijn laarzen uit en propt ze in een doos.

Lees hier...


 Zuivelcrisis Australië wordt onderzocht

Australische melkveehouders worstelen net als collega's elders met lage prijzen. Prijzen zijn met terugwerkende kracht verlaagd. Ook zijn er soms wurgcontracten. De overheid doet nu een grootschalig onderzoek of dat allemaal wel legaal is. Een unicum.

Lees hier...


Melkveehouders moeten boerendroom opgeven

Melkveehouders Jose en Herman Bongen-Hartemink runden samen een gezond melkveebedrijf, maar door de lage melkprijs zagen ze geen andere uitweg dan te stoppen met hun bedrijf. Aan tafel bij RTL Late Night leggen ze uit wat het probleem veroorzaakt en wat er aan gedaan kan worden.

Video

video


Milcobel stelt geduld van ABS te hard op de proef

Het Algemeen Boerensyndicaat hoopte dat de wat gunstigere voortekenen op de zuivelmarkt zich snel zouden vertalen in een hogere melkprijs. Milcobel, de grootste zuivelcoöperatie die actief is in ons land, handhaaft evenwel een reëel uitbetaalde melkprijs van net geen 23 euro per 100 liter voor de leveringen in juli. Bij ABS is de teleurstelling zo groot dat ze Milcobel zelf in vraag stellen. “Bij zo’n lage melkprijs kan geen enkele melkveehouder overleven. Zonder melkveehouders heeft ook de grootste zuivelcoöperatie van het land geen bestaansreden meer.” De coöperatie sust dat een verbetering van de melkprijs zich aankondigt in de komende maanden. “Beterschap die broodnodig is, daar zijn we ons van bewust.”

Lees hier...


Canadese melkveehouders spellen EU-commissaris de les

De jonge organisatie Boerenforum is van mening dat Europa een historische vergissing heeft begaan door het melkquotum los te laten. Deze keer verwijzen de voorstanders van aanbodbeheersing niet naar het Canadese model maar zijn het zowaar de Canadezen zelf die deze piste onder de aandacht brengen van Europees landbouwcommissaris Phil Hogan. De voorzitter van de National Farmers Union stuurde Hogan een brief om hem ervan te overtuigen dat boeren in Canada correct vergoed worden omdat hun productiekosten als uitgangspunt genomen worden bij de melkprijsbepaling. De consument weet zich tegen een redelijke prijs verzekerd van melk en anders dan in Europa draait het hele systeem zonder een cent overheidssubsidie.

Lees hier...


Betere registratie van ziektebehandeling bij dieren

Op 29 juli is het nieuw Koninklijk Besluit omtrent het gebruik van diergeneesmiddelen in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Tien dagen daarna wordt het van kracht en is de modernisering van het wettelijk kader een feit. Voortaan moet elke toediening van geneesmiddelen aan een dier ingeschreven worden in het register dat de veehouder bijhoudt. De enige uitzonderingen daarop zijn behandelingen van kalveren en niet-gespeende biggen en dan nog enkel binnen bepaalde voorwaarden. Naar dit KB is vooral uitgekeken omdat het de strijd tegen antibioticaresistentie in een stroomversnelling brengt. Zo wordt het gebruik van antibiotica die van kritisch belang zijn voor de humane geneeskunde dermate strikt geregeld in de diergeneeskunde dat het enkel nog bij hoge uitzondering zal kunnen.

Lees hier...


Melkprijs in winkel volgt prijsdaling voor boer niet

Ondanks het einde van de eenmalige toeslag van 2,7 eurocent per liter geproduceerde melk voor actieve melkveehouders die door de distributiesector integraal werd doorgerekend aan de consument en de fikse daling van de melkprijs is de prijs van een liter melk in de supermarkt amper gedaald. Dat stelt het Prijzenobservatorium vast in zijn verslag van het tweede kwartaal van 2016. Verder valt vooral de prijsdaling met 38,2 procent van de conferencepeer op.

Lees hier...


Gedragscode voor medewerkers van de Mestbank

Sinds 1 januari 2016 werkt de Mestbank met een nieuwe organisatiestructuur die is aangepast aan de uitvoering van het vijfde mestactieplan. In die structuur werd een nieuwe entiteit binnen de Mestbank opgericht, de dienst/cel Bedrijfsdoorlichting.  De medewerkers van die dienst zorgen voor de uitvoering van bedrijfsdoorlichtingen, van waaruit bedrijfsspecifieke maatregelen worden opgelegd en opgevolgd met als doel een effectieve impact op de waterkwaliteit.

Bekijk de gedragscode voor de medewerkers van de Mestbank hier.


Plattelandsbeleid verkleinde milieudruk van landbouw

De tweede programmaperiode van het plattelandsbeleid liep eind 2015 af. De Vlaamse overheid liet de impact ervan door een extern studiebureau evalueren. Zij komen tot de vaststelling dat PDPO II een gunstige invloed had op de milieuprestaties van de landbouw. De input van dierlijke stikstof verminderde, evenals de stikstofresidu’s die in het najaar in de bodem gemeten werden. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen daalde door maatregelen zoals de subsidie voor mechanische onkruidbestrijding en de hectarepremie voor biolandbouw. Investeringssteun leidde tot een reductie van het watergebruik, de ammoniakemissies en de geurhinder.

Lees hier...


EK Colmar uitslagen en andere info

http://www.colmar2016.com/en/actualite-holstein_championship_results-37.html


Zwitserland pakt dubbel met Europees kampioene Galys-Vray

De Zwitserse Galys Vray (v. Atwood) volgt haar landgenote Decrausaz O’Kalibra op als Europees kampioene.

Lees hier...


Arla wil melkproductie niet reguleren

Het Scandinavische zuivelconcern Arla is niet van plan de melkproductie te gaan reguleren voor haar leden. De onderneming neemt dit standpunt in omdat de Duitse politiek vrijwillige melkaanbod regulering wettelijk mogelijk heeft gemaakt.

Lees hier...


Inzameling silobanden met twee jaar verlengd

Ook de komende twee jaar, tot 31 december 2018, zullen landbouwers kunnen genieten van een ophaalregeling voor silobanden. Bovendien is de bovengrens opgetrokken van 500 naar 1.000 banden per jaar. Dat bevestigt landbouwminister Joke Schauvliege in haar antwoord op een vraag van Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V). Het inzamelproject loopt al sinds 2013 en wordt ondersteund door OVAM, Recytyre, Boerenbond en het Algemeen Boerensyndicaat (ABS).

 Lees hier... 


Graslanddemo 2016 op donderdag 23 juni

Op donderdag 23 juni gaat de 2de editie van de Graslanddemo door.

Deze openluchtdemo voor hooibouwmateriaal vindt om de 4 jaar plaats in Vlaanderen.

Daarmee kan hij afwisselen met de Journée de l’Herbe in Libramont dat 2 jaar eerder maar eveneens om de 4 jaar wordt georganiseerd

Info


Natste half jaar ooit gemeten en nog meer regen op komst

We zijn halfweg 2016 en Frank Deboosere weet dat die eerste zes maanden de natste ooit zijn sinds het begin van de metingen. Dat zei de weerman in 'De Ochtend'. In Ukkel werd sinds januari al 608 mm neerslag gemeten.

Lees hier...


60 koeien op Floating Farm

Op 's werelds eerste drijvende melkveebedrijf in Rotterdam komen 60 koeien te lopen,  Deze maand start de bouw van The Floating Farm, die in januari 2017 operationeel moet zijn.

Lees hier...


“Geen 400 koeien melken”

In het Duitse Kalkar, bij Groesbeek over de grens, vind je het bedrijf van Rainer Thoenes. Hij melkt 100 melkkoeien met een productie van bijna 11.000 kg. Maar Thoenes wilde niet alleen maar meer koeien melken. Hij zocht een alternatieve route om meer inkomen te generen. Naast de verkoop van fokvee, fokt hij het jongvee van twee collega-melkveehouders op.

Lees hier...


Boerenbond lanceert actieprogramma voor melkveehouderij

De vakgroep Melkvee van Boerenbond heeft een actieprogramma opgesteld waarmee het op basis van realistische en haalbare maatregelen de crisis in de melkveehouderij hoopt aan te pakken. “We beseffen dat er geen pasklaar antwoord is dat de crisis zal oplossen, maar we hopen met ons actieprogramma toch een aanzet te geven om een kentering in de markt te brengen en op termijn de moeilijke financiële situatie op de melkveebedrijven te verbeteren”, klinkt het. De vakgroep richt zich daarbij naar de Europese, federale en Vlaamse overheid, de zuivelindustrie en de financiële instellingen.

Lees hier...


Hogan kijkt kat uit de boom in zuivelcrisis

In het Europees Parlement is gedebatteerd over de maatregelen die de melkveesector uit de prijzencrisis moeten helpen. Die prijzen laten ondanks een reeks maatregelen die van kracht zijn weinig tekenen van herstel zien. Landbouwcommissaris Phil Hogan liet alvast weten dat hij niet geneigd is nieuwe maatregelen te nemen zolang niet alle lidstaten gebruikmaken van de huidige, beschikbare instrumenten. Volgens Europarlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) is er nood aan een Europese aanpak, Tom Vandenkendelaere (CD&V) pleit voor een betere Europese coördinatie van het interventieprijssysteem.

Lees hier...


Welke kleur heeft melk in andere Europese landen?

Om de economische, sociale en ecologische duurzaamheid te verbeteren in de Europese melkveehouderij, die vandaag met bijzonder veel uitdagingen geconfronteerd wordt, werd Eurodairy in het leven geroepen. Dit nieuwe internationale netwerk, dat ondersteunt wordt met middelen uit het Horizon 2020-programma, heeft meerdere doelstellingen.

Lees hier...


Arla stuurt melkveehouders richting ggo-vrij voeder

Arla, een zuivelcoöperatie met Deense roots, wil zijn leveranciers er toe bewegen om alleen ggo-vrij voeder te gebruiken. In de praktijk gaat het om de soja in het krachtvoeder die vrijwel altijd genetisch gemodificeerd is, behalve bij biologisch krachtvoeder. Arla wil hiermee naar eigen zeggen geen standpunt tegen ggo’s innemen, wel inspelen op een marktopportuniteit die moet toelaten om één eurocent meer te betalen voor de melk. Van een meerprijs kan je moeilijk spreken, het gaat veeleer om een vergoeding voor ggo-vrij krachtvoeder dat duurder is.

Lees hier...


Slechts 8 pct van melkveehouders kan rekeningen betalen

Slechts voor acht procent van de Vlaamse melkveebedrijven is de huidige melkprijs toereikend om alle uitgaven te dragen. Dat beweert Liba, het advies- en boekhoudkantoor gespecialiseerd in de melkveehouderij. Aangezien een marktherstel niet meteen aan de orde lijkt, raadt Liba elke melkveehouder aan om een liquiditeitsprognose te maken. “Door je geldstromen in kaart te brengen, krijg je inzicht in je financiële situatie en kan je met de juiste mensen rond de tafel gaan zitten om afspraken te maken, zoals de bank of je gezin”, zegt Niels Achten van Liba.

Lees hier...


Buisventilatie voor jongveestal

Red Cloud is een nieuw ventilatiesysteem voor kalver- en jongveestallen. Het zou vooral moeten zorgen voor meer luchtverversing laag bij de grond, waar de dieren liggen.

Lees hier...


Jeeves sterke stijger in toplijst aanhoudingscijfers

Ked Outside Jeeves-ET stijgt drie punten en komt op een aanhoudingscijfer van 113 in de door de Nederlandse Veeverbeteringsorganisatie gepubliceerde ranglijst. Hij komt op gelijke hoogte met Hoekland Maik en moet alleen MRIJ-stier Dz Alzon Diman (114) en de Deense Rode stier R David (115) voor laten gaan.

Lees hier...


Mest hoort thuis op het land en niet in het water

In het kader van de sensibiliseringscampagne ‘Zeg niet te gauw, ’t steekt niet zo nauw’ wijst de dienst Bedrijfsadvies van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) op de afstandsregels voor het opbrengen van mest. Het lijkt evident dat mest thuishoort op het land en niet in het water. Toch gebeurt het regelmatig dat dierlijke meststoffen op hellende percelen ongewild afstromen naar een waterloop of dat meststofkorrels of vloeibare kunstmest in de beek terechtkomen. Soms wordt regenwater via een geul afgeleid naar de gracht of waterloop. Als die nog afwatert na de eerste bemestingsbeurt, stroomt het sterk aangerijkte water rechtstreeks in de beek. VLM helpt met een aantal praktische tips om zulke zaken te vermijden.

Lees hier...


Landbouw drong broeikasgasuitstoot al sterkst terug

De land- en tuinbouwsector slaagde er tussen 1990 en 2014 in om een daling van de uitstoot van broeikasgassen te realiseren van 26 procent, terwijl de totale Vlaamse uitstoot in diezelfde periode daalde met 16 procent. Boerenbond vraagt dat die inspanningen in rekening worden gebracht tijdens de eerste Vlaamse klimaattop die dinsdag van start gaat. Hiermee wil Vlaanderen de vertaalslag voorbereiden van het klimaatakkoord dat in december werd bereikt in Parijs. Boerenbond belooft alvast constructief mee na te denken over hoe de land- en tuinbouw kan bijdragen aan een daling van de uitstoot.

Lees hier...


Voerwijzer voor kalveropfok: Maximaal groeivermogen

De start van een productief koeienleven begint bij de geboorte en de voeding van het kalf. Sterker nog: de hoeveelheid melk die een kalf in de eerste weken krijgt, is van grote invloed op de uierontwikkeling 1. Goede voeding is dan ook essentieel voor een hoge melkproductie op latere leeftijd. Daarom de belangrijkste aandachtspunten rondom kalvervoeding op een rij!

Lees hier...


GLB-betalingen worden vervroegd uitbetaald

De resterende GLB-betalingen van aanvraagjaar 2015, onder meer voor de vergroeningsmaatregelen, zullen nog deze maand worden uitbetaald. In totaal gaat het om meer dan 90 miljoen euro. Dat laat landbouwminister Joke Schauvliege weten. “Ik word vaak aangesproken door hard werkende landbouwers die terecht geloven in de toekomst van hun bedrijf, maar die op dit ogenblik kampen met liquiditeitsproblemen en bang uitkijken naar de volgende aflossingsdatum voor hun lopende kredieten”, aldus de minister.

Lees hier...


Samenwerking tussen ILVO en Hooibeekhoeve

Van 2009 is het geleden dat de melkveehouderij nog door zo’n diep prijzendal ging. Aangezien er nog andere uitdagingen zoals ammoniakreductie op de melkveehouders afkomen, is er eigenlijk maar één optie. Naarstig voortdoen, zoals ook ILVO en de Hooibeekhoeve dat doen door middel van een samenwerkingsovereenkomst rond onderzoek in de melkveehouderij. De twee onderzoeksinstellingen vullen elkaar perfect aan: de één doet fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en de ander praktijkgericht melkveeonderzoek. De één verstrekt kennis in het oosten terwijl de ander vooral melkveehouders uit het westen van Vlaanderen over de vloer krijgt. Alleen door samen te werken, kunnen ze een moeilijk te overzien probleem als de ammoniakemissie uit stallen tackelen.

Lees hier...


De K.I. SAMEN Belevingsdagen

GRASHOEK – K.I. SAMEN organiseert op 24 en 25 juni 2016 haar eigen event op locatie in Grashoek: de K.I. SAMEN Belevingsdagen. Op deze twee dagen opent het één na grootste ki-station van Nederland haar deuren voor geïnteresseerde ondernemers uit Nederland en ver daarbuiten. Het event staat volledig in het teken van K.I. SAMEN’s filosofie “De praktijk bewijst ‘t!”.  

Lees hier...


Melkgeld voor melkveehouder rekent supermarkt door naar consument

Eind augustus bereikten de boerenorganisaties en de detailhandel – zowel supermarkten als buurtwinkels – een akkoord om de melkveehouders extra te betalen voor hun melk. Door de extreem lage prijzen werkten de boeren al maanden met verlies. Gedurende zes maanden zouden ze 2,7 cent per liter melk extra krijgen.

Lees hier...


Winst Frieslandcampina verzacht daling melkprijs voor melkveehouders

Het bedrijfsresultaat van Koninklijke FrieslandCampina N.V. is in 2015 toegenomen met 17,8 procent naar 576 miljoen euro. De marges namen toe door de verkoop van meer producten met toegevoegde waarde in Azië en de gestegen verkoop van zuivelingrediënten en kindervoeding door FrieslandCampina Ingredients. Daarnaast hebben lagere inkoopkosten en valuta-effecten positief bijgedragen aan de resultaatverbetering. De winst groeide met 13,2 procent naar 343 miljoen euro. Het volume melk van de leden-melkveehouders nam met 6,4 procent toe naar 10,1 miljard kilo. De netto-omzet nam af met 0,7 procent naar 11.265 miljoen euro. De kasstroom uit operationele activiteiten steeg naar 1.019 miljoen euro als gevolg van werkkapitaalreductie en de toename van de winst. De melkprijs voor de leden-melkveehouders nam af met 18,9 procent naar 34,64 euro per 100 kilo melk door de lagere garantieprijs voor boerderijmelk. Door de hogere winst steeg de waardecreatie (prestatietoeslag en reservering in ledenobligaties) met 20,5 procent naar 3,53 euro. Hierdoor bleef de daling van de melkprijs voor de leden-melkveehouders nog enigszins beperkt.

Lees hier...


Middenveld zet federale regering op tegen glyfosaat

Enkele middenveldorganisaties hebben de federale ministers van Leefmilieu, Landbouw en Volksgezondheid in een brief gevraagd om op Europees niveau tegen de verlenging van de markttoelating voor glyfosaat te stemmen. Ze wijzen op de te grote risico's voor de volksgezondheid aangezien die actieve stof uit onkruidbestrijders veelvuldig gebruikt wordt in tuinen en in de landbouw en (tot voor kort, nvdr.) ook in openbare diensten. Begin volgende week komen experten van de 28 lidstaten bijeen om te beslissen of de Europese Commissie de vergunning voor glyfosaat voor 15 jaar moet verlengen.

Lees hier...


Nieuw platform ‘Meerwaarde uit melk’

Samen met MCC en DGZ neemt CRV de Vlaamse melkveehouder de komende maanden mee in een aansprekend verhaal over de informatie uit melk. Via het digitale informatieplatform www.meerwaardeuitmelk.be kan de melkveehouder alles vinden wat met melkinformatie te maken heeft.

Lees hier...


Europese kaakslag voor land- en tuinbouw

Het Europees Parlement (EP) debatteerde deze week over de toestand van de biodiversiteit in Europa. De betrokken commissie leefmilieu van het EP bereidde, met rapporteur Mark Demesmaeker (N-VA) als trekker, een rapport voor dat met grote meerderheid door het parlement goedgekeurd werd.

Lees hier...


Uitslag Koeparade op Agro Expo

Voor uitslag klik hier


Zuivelcrisis is uitputtingsslag die we verliezen

De vrije val die de olieprijs de afgelopen maanden heeft gemaakt, vertoont heel veel parallellen met wat er zich op de zuivelmarkt afspeelt. Dat schrijft Ruben Mooijman, chef Economie bij De Standaard. “De prijsval op de oliemarkt is het gevolg van hardnekkige overproductie, en in de landbouw ziet het economische plaatje er precies hetzelfde uit”, zo schrijft hij. Het grote verschil zit volgens Mooijman in de perceptie: een dalende olieprijs vinden we prettig, terwijl we een dalende melkprijs als onrechtvaardig ervaren. “In een uitputtingsslag waarbij de sterksten hun marktaandeel verdedigen tot de zwaksten omvallen, is het voor België moeilijk om te zegevieren”, zo luidt zijn analyse van de lage melkprijs.

Lees hier...


300 melkveehouders worden coöperant bij Milcobel

De zowat 440 melkveehouders die midden november te horen kregen dat FrieslandCampina hun melk niet langer zou afnemen, hebben elders onderdak gevonden. Twee derde koos voor Milcobel en de rest voor een Waalse coöperatie, zo bevestigt Milcobel-woordvoerder Eddy Leloup donderdagavond een bericht van de West-Vlaamse nieuwszender Focus-WTV. Toen FrieslandCampina de samenwerking opzegde met de helft van zijn leverancier-melkveehouders ging dat al gepaard met een voorstel tot overstap naar Milcobel.

Lees hier...


Voederen melk aan kalveren emmer of melkautomaat

Vergeleken met het voeren van kalveren met emmers bespaart een kalverdrinkautomaat ongeveer 50 procent arbeidstijd, blijkt uit onderzoek van het Vlaamse Derpartement van Landbouw. Want van de netto bespaarde arbeidstijd moet de veehouder weer de helft investeren in het monitoren van de kalveren. Een check die bij het voeren met de emmer vanzelf wordt meegenomen. Een kalf dat niet wil drinken, laat vaak direct zien dat het wat mankeert. Twee melkveehouders vertellen in een video over hun ervaring.

Lees hier...


Nieuw rapport: ‘Europese boeren kansloos door TTIP’

Vrijhandelsverdrag TTIP betekent de ondergang van delen van de Europese landbouw, terwijl Amerikaanse boeren en grote bedrijven gaan profiteren. Dat stelt een branchevereniging voor Duitse duurzame ondernemers.

Lees hier...


Melkproduktie blijft stijgen bij een ongunstige markt

In heel Europa wordt sinds de afschaffing van de quota meer melk geproduceerd, ondanks de ongunstige marktsituatie. In ons land gaat het zelfs om 4,5 procent, een stevige groei die enkel overtroffen wordt door Ierland en Nederland. Maar melkveehouders beleven voorlopig nog niet veel plezier aan de herwonnen productievrijheid, en daar lijkt nog niet meteen verandering in te komen. “De marktvooruitzichten blijven somber”, aldus Guy Vandepoel in het Boerenbond-ledenblad Boer&Tuinder.

Lees hier...


De Mmmmmelkstrijd

Een interessante reportage over de melkindustrie. :)

We onthouden: 
- laten we ons gezond verstand gebruiken bij het lezen van alle positieve & negatieve berichten over melk
- melk hoort thuis in elk gezond voedingspatroon (zeker bij kinderen)
 
Veel kijkplezier! 

Video panoramma


Waarom Ieren zo van regen houden.

Kerrygold-magazine


Danone steekt 240 miljoen in Nederlandse fabriek voor babymelk

Danone investeert 240 miljoen euro in een nieuwe Nederlandse fabriek voor babymelkpoeder. Het gaat om de grootste investering ooit in de Europese productiecapaciteit.

Lees hier...


Jos Knoef selecteert vaarzen op potentieel honderdtonnerschap

Melkveehouder Jos Knoef uit Geesteren (OV) fokte al 62 honderdtonners en was vandaag een van de sprekers op de jaarvergadering van de Triple-A-vereniging in Swifterbant (FL). Het thema van de dag was ‘Voorbij de cijfers’ en in de onderstaande video is te zien hoe Knoef zijn vaarzen op het oog beoordeelt en selecteert op de potentie om honderdtonner te worden.

Video


Melkrobots verbruiken 50 tot 75 procent meer energie dan fabrieksopgave

Melkrobots verbruiken 50 tot 75 procent meer energie dan de fabrieksopgave, zo is duidelijk geworden tijdens een scan op 10 Sallandse bedrijven. De deze zomer uitgevoerde scan was onderdeel van het project ‘Bewust Verlichten’ tegen vermindering van lichthinder uit stallen. Dit project van LTO-Salland met steun van de provincie Overijssel wordt deze maand in de drie gemeenten Olst-Wijhe, Raalte en Hellendoorn afgerond.

Lees hier...


Gulden middenweg tussen stilstaan en meer koeien melken

Het verdwijnen van de melkquota op 1 april van dit jaar was voor een aantal melkveehouders het sein om een productieverhoging door te voeren. In de sector leeft het gevoel dat groter worden noodzakelijk is, wil men melkveehouder blijven. Maar wat zijn de economische gevolgen van schaalvergroting? Pakt dat op bedrijfsniveau wel altijd goed uit? Over die vraag boog de studiedienst van het Departement Landbouw en Visserij zich. Conclusies trekken is naar verluidt moeilijk en het is onmogelijk om alle melkveehouders één gouden raad mee te geven. Op de voordelen van groei (hogere cash flow, hoger bruto saldo en hoger arbeidsinkomen) staat een grens, zoveel is duidelijk. Daarboven gaan het arbeidsinkomen en de crisisbestendigheid achteruit.

Lees hier...


"Vertrouwen in FrieslandCampina is zwaar geschonden"

“Ons vertrouwen in FrieslandCampina is zwaar geschonden”, zo reageert producentenorganisatie Dairycam voor het eerst op de beslissing van de Nederlandse zuivelcoöperatie om de leveringsovereenkomst met 443 Belgische melkveehouders stop te zetten. “Het middel was er om deze beslissing in overleg met de boeren te nemen, maar alles werd gewoon boven onze hoofden beslist”, zegt Hannelore Knockaert, voorzitter van Dairycam. De producentenorganisatie wil nu alles op alles zetten om een zo goed mogelijke regeling voor alle getroffen boeren uit de brand te slepen. Daarbij worden meerdere alternatieven onderzocht.

Lees hier...


Friesland Campina Belgium zet schaamteloos 450 melkveehouders op straat

Deze morgen werd door Friesland Campina op een inderhaast bijeengeroepen vergadering van de producentenorganisatie Dairycam koudweg meegedeeld dat de helft van hun Vlaamse leveraars een andere afnemer moeten zoeken.

Lees hier...


Akkoord over gedeeltelijke overdracht van melkophaling naar Milcobel

FrieslandCampina Belgium N.V. en Milcobel cvba hebben een overeenkomst gesloten voor de overdracht van een deel van de melkophaling van FrieslandCampina Belgium naar Milcobel. Dit betekent dat Milcobel vanaf 1 februari 2016 de melk van 443 leverancier-melkveebedrijven wil afnemen en garanderen. Zo kunnen beide zuivelbedrijven alle betrokken melkveehouders continuïteit bieden.

Lees hier...


VeeManager aan DairyPlan van GEA gekoppeld.

Het online managementsysteem VeeManager van CRV kan vanaf nu gegevens uitwisselen met het programma DairyPlan, waarmee de melksystemen van GEA zijn uitgerust.

Hierdoor wordt het registreren van gegevens makkelijker en krijgen veehouders een compleet pakket aan waardevolle managementinformatie.

Lees hier...


Crisissteun naar vleesvee- en varkenshouder en stopper?

Van de 500 miljoen euro die de Europese Commissie vrijmaakte toen een massaal boerenprotest haar overtuigde van de ernst van de crisis is ongeveer 13 miljoen euro voor de Belgische landbouw bestemd. Daarvan gaat 8,2 miljoen euro naar Vlaanderen. Samen met de landbouworganisaties bekijkt Vlaams minister Joke Schauvliege hoe die middelen best ingezet kunnen worden.

Lees hier...


Bekijk verslag Provinciale Fokveedag West-Vlaanderen Agromarkt Gistel 2015 via Facebook Westhoek Holsteins.


Unieke machine maakt stropellets direct op het land

 
Krone komt met een machine op de markt die stro direct op land omzet tot geperste pelletkorrels. De geperste korrels komen eerst in de voorraadbunker en kunnen vervolgens direct op het land met een transportband overgeladen worden in een kipper. De geperste korrels kunnen gebruikt worden als voer, strooisel in stallen of als brandstof in verbrandingskachels. Krone toont de Premos 5000 op de komende editie van de Agritechnica in Hannover. Daarvoor is het inmiddels bekroond met een gouden medaille.

Video

Copyright © 2018 Westhoek Holsteins. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.